Wyciągi z posiedzeń Rady Nadzorczej w 2017r.

Drukuj

 

Wyciągi z Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej RSM im. KP w 2017r:
Wyciąg z Protokołu nr 32/14-17 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 25 stycznia 2017 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 33/14-17 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 22 lutego 2017 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 34/14-17 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 29 marca 2017 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 35/14-17 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 26 kwietnia 2017 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 36/14-17 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 17 maja 2017 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 37/14-17 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 06 czerwca 2017 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 1/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 06 i 12 lipca 2017 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 2/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 18 sierpnia 2017 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 3/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 27 września 2017 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 4/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 25 października 2017 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 5/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 29 listopada 2017 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 6/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 13 grudnia 2017 [pobierz spakowany]