Wyciągi z posiedzeń Rady Nadzorczej w 2018r.

Drukuj

 

Wyciągi z Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej RSM im. KP w 2018r:
Wyciąg z Protokołu nr 7/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 24 stycznia 2018 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 8/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 28 lutego 2018 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 9/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 28 marca 2018 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 10/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 25 kwietnia 2018 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 11/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 30 maja 2018 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 12/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 27 czerwca 2018 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 13/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 25 lipca 2018 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 14/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 08 sierpnia 2018 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 15/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 26 września 2018 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 16/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 24 października 2018 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 17/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 28 listopada 2018 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 18/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 [pobierz spakowany]