Wyciągi z posiedzeń Rady Nadzorczej w 2019r.

Drukuj

 

Wyciągi z Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej RSM im. KP w 2019r:
Wyciąg z Protokołu nr 19/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 30 stycznia 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 20/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 27 lutego 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 21/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 27 marca 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 22/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 15 kwietnia 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 23/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 29 maja 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 24/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 25/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 31 lipca 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 26/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 21 sierpnia 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 27/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 25 września 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 28/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 23 października 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 29/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 29 października 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 30/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 05 listopada 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 31/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 20 listopada 2019 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 33/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 [pobierz spakowany]