Wyciągi z posiedzeń Rady Nadzorczej w 2020r.

Drukuj

 

Wyciągi z Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej RSM im. KP w 2020r:
Wyciąg z Protokołu nr 34/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 22 stycznia 2020 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 35/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 26 lutego 2020 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 36/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 25 marca 2020 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 37/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 29 kwietnia 2020 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 38/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 27 maja 2020 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 39/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 17 czerwca 2020 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 40/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 29 lipca 2020 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 41/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 26 sierpnia 2020 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 42/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 30 września 2020 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 43/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 28 października 2020 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 44/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 25 listopada 2020 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 45/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 16 grudnia 2020 [pobierz spakowany]