Wyciągi z posiedzeń Rady Nadzorczej w 2021r.

Drukuj

 

Wyciągi z Protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej RSM im. KP w 2021r:
Wyciąg z Protokołu nr 46/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 27 stycznia 2021 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 47/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 24 lutego 2021 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 48/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 24 marca 2021 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 49/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 28 kwietnia 2021 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 50/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 26 maja 2021 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 51/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 23 czerwca 2021 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 52/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 28 lipca 2021 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 53/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 25 sierpnia 2021 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 54/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 29 września 2021 [pobierz spakowany]
Wyciąg z Protokołu nr 55/17-20 z posiedzenia Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdyni z dnia 27 października 2021 [pobierz spakowany]