Walne Zgromadzenie

Drukuj
Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie.